5 Vroeger - nu / evolutie

iDevice-pictogram Van jager naar landbouwer ...
Op een bepaald ogenblik gaan de eerste mensen zich vestigen op een vaste plaats. Kijk naar de twee tekeningen. Er verandert veel! Zet een Z bij de mens die zwerft en een L bij de mens die aan landbouw doet.
Mijn ouders kweken nu zelf planten en dieren. Vrouwen en kinderen speuren naar vruchten, noten en eetbare wortels.
Onze hutten maken we uit leem, takken en riet.
Wij moeten bijna iedere dag op jacht gaan.
Wij zwerven rond in groepen op zoek naar voedsel. Wij zijn volledig afhankelijk van de natuur.
Runderen, geiten en schapen zijn onze vrienden geworden. Ze geven ons voedsel. Wij gaan ons dikwijls vestigen op een plaats waar water te vinden is.
We wonen in grotten. We gaan ons dikwijls vestigen op een plaats waar de grond vruchtbaar is.
  

Zestiende eeuw ...
In de 16de eeuw verandert er heel wat. Kruis aan wat er allemaal verandert. Meerdere antwoorden mogelijk. Feedback lezen!
In 16de eeuw ontstaan heel wat fabrieken.
Door de uitvinding van het stoomschip kon men naar Amerika varen.
Met het kompas en het karveel kon men verre reizen maken.
De Romeinen vielen ons land binnen.
Door de verre reizen in onze streken kwamen heel wat nieuwe producten onder andere peper en cacao.
Werelddelen noemen ze in deze periode "de Nieuwe Wereld".iDevice-pictogram Negentiende eeuw ...
In de 20ste eeuw hebben de kinderen het heel wat gemakkelijker dan in de 19de eeuw. Vergelijk eens beide afbeeldingen. Zet het cijfer 20 (twintigste eeuw) of 19 (negentiende eeuw) in de vakjes.
zich kunnen ontspannen
onderste 2 foto's
bovenste foto
wonen in een beluik
werken vanaf 10 jaar of eerder soms tot 12 uur per dag
naar school gaan
weinig hygiëne
wonen in een comfortabel huis
  

iDevice-pictogram Uit welke streek ...
Kies uit: peper, laken, cacao.
het Oosten
Engeland

de Nieuwe Wereld
  

iDevice Vraag-pictogram Meerkeuzevraag
Welke werelddelen noemen ze in deze periode 'de Nieuwe Wereld'?
  
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Afrika