5 Aanwijzen op globe

Bijzondere cirkels
Kruis aan! Meerdere antwoorden mogelijk! Feedback lezen.
1 evenaar
2 Kreeftskeerkring
3 noordpoolcirkel
3 evenaar
4 Steenbokskeerkring
4 een parallel of breedtecirkel
4 zuidpoolcirkel
1 noorpoolcirkel
1 parellel of breedtecirkeliDevice Vraag-pictogram Welk halfrond?
Welk halfrond? Slechts 1 antwoord mogelijk.
  
noordelijk halfrond
zuidelijk halfrond
westelijk halfrond
oostelijke halfrond

iDevice Vraag-pictogram Welk halfrond?
Welk halfrond? Slechts 1 antwoord mogelijk.
  
noordelijk halfrond
zuidelijk halfrond
westelijk halfrond
oostelijk halfrond

Welke soort?
Welk soort cirkels? Meerdere antwoorden mogelijk.
breedtecirkels
meridianen
lengtecirkels
parallellenWelke soort?
Welke soort? Meerdere antwoorden mogelijk.
lengtecirkels
parallellen
meridianen
breedtecirkel