1 Ik ken deze woorden

Nutsvoorzieningen
Kruis de nutsvoorzieningen aan.
bushalte
kerk
glascontainer
sportterrein
postkantoor
transformatorhuisje - elektriciteit
rioleringOpenbare gebouwen / plaatsen
Kruis de openbare gebouwen of plaatsen aan.
herenhuis
gemeentehuis
school
stadspark
ziekenhuis
boerderij
kerkiDevice-pictogram Invuloefening
Vul het passende cijfer in.
1 stedelijk
7
goederentreinen
2 weiden 8
veeteelt
3 binnenschepen
9 ruimtelijke ordening
4 glasteelt
10 landelijk
5
grondstoffen
11 kanalen
6 dichtbevolkt
12 akkers
rijden op het spoor. Zij vervoeren allerlei en producten over lange afstanden vaak naar andere landen.
vervoeren meestal grondstoffen via rivieren en . Zij laden lossen hun vracht in havens.
Ons land is een zeer gebied. In ons land kun je dus niet zomaar om het even waar iets bouwen of inrichten. Daarom zijn er afspraken en wetten gemaakt. Dit noemt men
In veel gemeenten in West-Vlaanderen vind je veel en weiden. Op de grazen koeien. De boer doet aan en akkerbouw. Soms zie je ook serres waar men aan doet. Met uitzondering van boerderijen, schuren en stallingen mogen daar geen andere gebouwen opgetrokken worden. Dit is een gebied.
Sommige gemeenten en steden zijn dichtbevolkt en er zijn geen landbouwgebieden. Er zijn verkeersvrije winkelstraten. Om je te ontspannen, heb je soms een stadspark. Dit is een gebied.
  

Beschermde monumenten
Duid de beschermde monumenten aan.iDevice Vraag-pictogram Stedelijk - landelijk
Kruis het stedelijk gebied aan.