Les 1 Vrije tijd moet je verdienen

* * Vrije tijd / geen vrije tijd
Kruis aan als je denkt dat het over vrije tijd gaat.* * Vrije tijd met beweging / vrije tijd zonder beweging
Vrije tijd met beweging. Kruis aan.* * De gemeente zorgt...
 In elke gemeente heb je veel sportclubs en verenigingen. De gemeente zorgt voor heel wat zaken op dat vlak. Duid aan.

gebouw voor de muziekschool
cafés en handelszaken
speelpleinwerking
bibliotheek
zwembad
fabrieken
sportvelden en sportzalen* * Welke hobby? Waar woon je?
Welke hobby's hangen vooral af van de plaats waar je woont?
wandelen
watersporten
doedelzak spelen
skiën
dansen
bergbeklimmen
fietsen
schaatsen
muziek maken