les 4 Een bijzonder monument

iDevice-pictogram * Eerste Wereldoorlog
Bekijk goed de eeuwband en het vergrote stukje. Vul in.
De Eerste Wereldoorlog begon in

en eindigde in

Dit was in de
e eeuw
  

iDevice Vraag-pictogram * Neutraal
België wou in de Eerste Wereldoorlog neutraal blijven. Wat betekent dit?
  
België wou liever niet meevechten tijdens de Eerste Wereldoorlog
België wou meevechten tijdens de oorlog.

iDevice Vraag-pictogram * Wapenstilstand
Wanneer herdenken we de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog?
  
21 juli
11 juli
11 november

iDevice Vraag-pictogram * Rivier
Achter welke rivier trok het Belgische leger zich terug?
  
de Ijzer
de Leie
de Schelde

iDevice Vraag-pictogram * Oud-strijders
Er stappen nu geen oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog meer mee in de parades op 11 november. Waarom?
  
De mensen zijn de oorlog allang vergeten.
De oud-strijders zijn het beu om ieder jaar mee te stappen in de parades.
Er zijn geen oud-strijders meer.

* Eerste Wereldoorlog
Kruis aan wat klopt.
Boudewijn was koning tijdens de Eerste Wereldoorlog.
In de Eerste Wereldoorlog stierven honderden mensen.
In de Eerste Wereldoorlog werd gifgas gebruikt.
De Eerste Wereldoorlog was een loopgravenoorlog.
De oorlog werd enkel in ons land uitgevochten.
De Eerste Wereldoorlog duurde 3 jaar.iDevice-pictogram * * Herken de foto's

Vul het juiste cijfer in.
loopgraven, gasaanval soldatenkerkhof
oorlog, hedendaags
kindsoldaat