1 Ik ken deze namen

iDevice-pictogram Provincies - gemeenschappen - gewesten
Toon afbeelding provincies
provincies
Toon afbeelding gewesten
gewesten
Toon afbeelding gemeenschappen
gemeenschappen
Toon afbeelding Vlaamse provincies
Vlaamse provincies
Toon afbeelding Waalse provincies
Waalse provincies
iDevice-pictogram Gemeenschap, gewest ...
Bekijk de afbeeldingen en vul het passende cijfer in.
1 Vlaamse Gemeenschap
4
provincies
2
Vlaams Gewest
5
provinciehoofdplaats
3 taalgrens


België is ingedeeld in 10 .

Elke provincie heeft zijn eigen .

Op basis van de taal heeft men België ook ingedeeld in gemeenschappen.

De Nederlandstaligen vormen de .

De grens tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap noemt men de .
De vijf Vlaamse provincies vormen het .