Tips

Beste leerling

Links op mijn scherm zie ik een overzicht van de lessen die ik vind op de laatste bladzijde in mijn werkkatern.

Voor ik de vraagjes probeer op te lossen kijk ik nog eens in mijn werkkatern of bronnenboek. Begrijp ik alles? Heb ik alle vraagjes in mijn werkkatern eens overlopen? Dan pas begin ik aan mijn oefentoets.

Voor de vragen staan altijd een * of twee sterretjes * *. Een sterretje *  betekent: "Ik weet wat er staat. Ik moet dit kennen. Ik moet dit uit het hoofd kennen."

Als er twee sterretjes * * staan betekent dit: "Ik begrijp wat er staat. Ik moet dit begrijpen". Dit betekent dat je hier je bronnenboekje of werkboekje mag gebruiken om iets op te lossen. Ik hoef dit niet uit mijn hoofd te kennen.

Ik begin ook niet onmiddellijk op te lossen. Ik lees eerst aandachtig de vraag. Voor ik ergens klik of invul, zorg ik dat ik het antwoord al in mijn hoofd heb. Desnoods schrijf ik iets op.

Soms zijn er illustraties. Ik bekijk ze door erop te klikken. Ik lees het sleutelwoord. Ik zorg dat ik iets kan zeggen over de foto of de tekening.

Bij het oplossen van de vragen staat er telkens een oplossing bij. Ik zie bijna altijd het woordje "verzenden" of het moeilijke woordje "feedback" staan. Dit betekent: "Hier moet ik de uitleg lezen". Als ik klik op verzenden, krijg ik de oplossing. Ik ben zoals altijd eerlijk. Ik kijk pas als ik alles opgelost heb.

Ik doe dit niet de avond voor de toets maar ik herhaal nu en dan.

Succes!