Van Basis tot Limiet

Nieuws

Om het opzoekwerk naar nieuws, uitgaven en leerplannen te vergemakkelijken, hebben we gekozen voor de opdeling leerling en leerkracht. Door die praktische indeling is onze website heel wat overzichtelijker geworden en ben je slechts een muisklik verwijderd van de informatie die je zoekt.

Infosessies 2014

Die Keure Educatief en de auteurs van VBTL nodigen je uit op de infosessies 2014!

De sessies zullen vooral over de vernieuwde reeks voor de derde graad gaan. De nieuwen boeken voor leerweg 6/8, leerweg 3 en leerweg 4 worden er voorgesteld. Verder komt ook de succesvolle vernieuwing van de eerste en tweede graad aan bod, nieuwe ICT-ontwikkelingen en al het extra materiaal. 

DATA en LOCATIES
       
 7 mei 2014   Kinepolis Hasselt  15u00 tot 17u00 
  7 mei 2014 Scandic Antwerpen
 19u00 tot 21u00
 
  8 mei 2014  Brabanthal Leuven  19u00 tot 21u00 
  21 mei 2014  Kinepolis Brugge  14u00 tot 16u00 
  21 mei 2014  Schaubroeck Gent  19u00 tot 21u00 
       

Inschrijven?

Surf naar http://enqvbtl.diekeure.be

UniMath

Het UniMath-project is een initiatief van de Opleidingscommissie Wiskunde van de Universiteit Gent. Het heeft de bedoeling om hedendaagse praktische toepassingen van de gevorderde wiskunde in de klaslokalen te brengen. Tot nog toe werd die uitgevoerd door medewerkers van de UGent die zes lesuren kwamen geven aan de hand van gekopieerde nota's. Vanaf nu komt daar verandering in, want de nota's zijn verschenen in boekvorm! Daarenboven zijn ze zodanig aangepast dat de leerkracht er onmiddellijk zelf mee aan de slag kan.

Er zijn talrijke nieuwe oefeningen opgenomen, waarvoor voorbeeldoplossingen ter beschikking zijn. Wilt u de oplossingen verkrijgen, neem dan contact op met

De boekjes zijn ideaal als lesmateriaal voor de vrije ruimte, en lenen zich ook uitermate goed tot zelfstudie voor het luik 'onderzoekscompetenties'. 

Alle onderwerpen zijn geschikt voor leerlingen van het vijfde en zesde jaar van de wiskundig eerder sterke richtingen (minstens 6 uur wiskunde), met uitzondering van 'Integralen en de stelling van Green', dat eigenlijk alleen in het zesde jaar kan gegeven worden wegens de nodige voorkennis van integraalrekening. 

Voor meer informatie kilkt u hier of surft u naar www.unimath.ugent.be

De boekjes kosten € 6 per stuk en kunt u bestellen via corinne.gilte@diekeure.be

Vector vindt zijn weg naar Twitter!

Vector houdt je vanaf nu via Twitter op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in wiskundeland! Je kunt ons volgen via @VectordieKeure

Interessante links, artikels, evenementen... we houden jullie hiervan op de hoogte.Dit zorgt ervoor dat we korter op de bal kunnen spelen.

Vrees niet, de papieren versie bestaat nog steeds.

Monkey Labs via Knooppunt

Vanaf 2012 zullen in de laatste versies van de boeken van VBTL niet langer cd-roms van Monkey Labs terug te vinden zijn. Vanaf dan werken we met Knooppuntcodes die je vindt op de eerste pagina. Meer informatie over de installatie van de game op je computer vind je hier.  

 

top