Van Basis tot Limiet

Nieuws

Om het opzoekwerk naar nieuws, uitgaven en leerplannen te vergemakkelijken, hebben we gekozen voor de opdeling leerling en leerkracht. Door die praktische indeling is onze website heel wat overzichtelijker geworden en ben je slechts een muisklik verwijderd van de informatie die je zoekt.

Vakantieboekjes

Op een speelse en creatieve manier wordt de leerstof herhaald.

Ideaal dus

... voor de leerlingen die tijdens de vakantie de leerstof van het voorbije jaar willen onderhouden.

... om te gebruiken als vakantietaak.

... om goed voorbereid het volgende jaar te beginnen.

Achterin zit ook nog eens een theoriegedeelte en de oplossingen.

Download hier het bestelformulier.

 

Portfolio Vaardigheden nieuw!!!

De leerplannen wiskunde vragen van leraren om in de lessen extra aandacht te besteden aan het ontwikkelen en onderhouden van diverse wiskundevaardigheden. Met behulp van dit handig schriftje in A5-formaat kun je deze vaardigheden nu op een gemakkelijke en efficiënte manier inoefenen met je leerlingen. Als leraar vind je in dit boekje oefeningen met betrekking tot rekenvaardigheden (vb. rekenen met breuken…), probleemoplossende vaardigheden, wiskundetaal en ICT-vaardigheden.

Met de porfolioschriftjes helpen we je om een aantal verschillende vaardigheden in de verf te zetten, volgens de geest van het leerplan. De oefeningen zijn zorgvuldig geselecteerd en kunnen gemaakt worden op elk moment tijdens het schooljaar (vb. tijdens verloren studie-uren, als zelfstandig werk, taak). Indien gewenst kan men de vaardigheden in de klas trainen door hier wekelijks een tiental minuten aan te besteden in de les. De volledig opgeloste oefeningen worden gratis aangeboden via de methodesite van vbtl (www.vbtl.be).

Het VBTL Portfolio vaardigheden is zowel verkrijgbaar voor het eerste als voor het tweede leerjaar A van het secundair onderwijs. De boekjes kun je nu verkrijgen aan € 5 per stuk. Tot eind december 2015 krijg je bij aankoop van een leerboek of leerwerkboek getallenleer een gratis exemplaar. Op die manier beschikken je leerlingen ook automatisch over het portfolio omdat ze het aangeboden krijgen bij aankoop van hun wiskundeboek.

Nieuw vanaf de zomer 2015

Vanaf juli 2015 kunt u voor de nieuwe boeken van de derde graad correctiesleutels verkrijgen. Nu bieden we de oplossingen van de oefeningen reeds standaard aan in het lerarenpakket. Dit blijven we doen, maar daarnaast kunt u vanaf nu ook afzonderlijke correctiesleutels bestellen. De correctiesleutels worden in kleur gedrukt op stevig papier zodat leraren ze duurzaam in verschillende klassen en gedurende verschillende leerjaren kunnen gebruiken. De overzichtelijke inhoudstafel en de gekleurde banden maken het terugvinden van oefeningen erg gemakkelijk. Dankzij de stevige wire-o-binding blijft de bundel netjes open liggen bij het verbeteren van de oefeningen.

UniMath

Het UniMath-project is een initiatief van de Opleidingscommissie Wiskunde van de Universiteit Gent. Het heeft de bedoeling om hedendaagse praktische toepassingen van de gevorderde wiskunde in de klaslokalen te brengen. Tot nog toe werd die uitgevoerd door medewerkers van de UGent die zes lesuren kwamen geven aan de hand van gekopieerde nota's. Vanaf nu komt daar verandering in, want de nota's zijn verschenen in boekvorm! Daarenboven zijn ze zodanig aangepast dat de leerkracht er onmiddellijk zelf mee aan de slag kan.

Er zijn talrijke nieuwe oefeningen opgenomen, waarvoor voorbeeldoplossingen ter beschikking zijn. Wilt u de oplossingen verkrijgen, neem dan contact op met

De boekjes zijn ideaal als lesmateriaal voor de vrije ruimte, en lenen zich ook uitermate goed tot zelfstudie voor het luik 'onderzoekscompetenties'. 

Alle onderwerpen zijn geschikt voor leerlingen van het vijfde en zesde jaar van de wiskundig eerder sterke richtingen (minstens 6 uur wiskunde), met uitzondering van 'Integralen en de stelling van Green', dat eigenlijk alleen in het zesde jaar kan gegeven worden wegens de nodige voorkennis van integraalrekening. 

Voor meer informatie kilkt u hier of surft u naar www.unimath.ugent.be

De boekjes kosten € 6 per stuk en kunt u bestellen via corinne.gilte@diekeure.be

top