1 Ik ken en begrijp

iDevice-pictogram Periodes
Tijdsband GO!
Tijdsband VVKBaO / OVSG
1 tot 3800 v.C. prehistorie 1
tot 500
prehistorie / oudheid
2
3800 v.C. - 500 oudheid
3 500 - 1500 middeleeuwen
2
500 - 1500
middeleeuwen
4 1500 - 1945 nieuwe tijden 3
1500 - 'onze tijd'
nieuwe tijden
5 1945 - nu
onze tijd
      4 periode van de nog
levende mensen
onze tijd

Kijk welke tijdsband je moet gebruiken. In welke periode horen deze woorden? Vul in: 1 tot 6.

GO!
  VVKBaO / OVSG

locomotief, fiets, auto, stoomschip


paleis, vorst, adel, kassei, postkoets


villa, huurkazerne, mozaïek, heerweg of heerbaan, mijlpaal


sociale woning, oliecrisis, openbaar vervoer, straalvliegtuig, broeikaseffect, grondstof, overbevolking, recycleren


nomaden, zwervers, nederzetting, paaldorp, lastdier, vlot

hoogteburcht, waterburcht, leenheer, stadspoort, snek of draak, pest
  

iDevice-pictogram Prehistorie / oudheid

Vul in: vlot, paaldorp, lastdier, nomaden, nederzetting.

Zwervers of ...
De mensen ontdekt de landbouw. Hij bouwt een...

In moerassige streken bouwt men een ...

Hij verplaatst zich eerst te voet. Met de uitvinding van het wiel gaat men karren gebruiken getrokken door een ...

Op het water gebruikt men eerst boomstammen later een ...
  

iDevice-pictogram Oudheid
Vul het juiste cijfer in bij de omschrijving.
1 villa
2 huurkazerne
3 mozaïek
4 heerweg of heerbaan
5
mijlpaal
De Romeinen legden leggen verharde, rechte wegen aan. Ze zijn breed en belegd met platte stenen of grind. Het Romeinse leger kan zich snel verplaatsen
Hier en daar kan je zien hoe ver je nog moet reizen naar de volgende stad.

De Romeinen beschikken ook over prachtige stenen huizen.
De meeste Romeinen hebben het niet zo breed. In de stad wonen ze in een soort appartement. Zo'n appartement kan tot vijf verdiepingen hoog zijn.
De Romeinen gaan het liefst naar badhuizen. De vloeren zijn er bedekt met een puzzel van kleine stukjes steen of marmer in verschillende kleuren.
  

Middeleeuwen
Aandachtig lezen!


In de negende eeuw komt het gevaar van over zee. De Romeinen verlaten hun onvruchtbare streken. Ze komen uit het Noorden langs de kust onze rivieren opgevaren. Met hun snelle snekken of draken varen ze tot ver in het land de rivieren op om te plunderen, te moorden en te roven. De mensen op het platteland zoeken bescherming in de burcht bij de leenheer.

Waar Niet waar     


Door slechte voeding en het gebrek aan hygiëne worden veel mensen ziek. Soms is het zo erg dat men spreekt over een plaag. Zo sterft in de 8ste eeuw een derde van de mensen in Europa door de pest of de zwarte dood!

Waar Niet waar     Dit is een hoogteburcht.

Waar Niet waar


De eerste steden van toen kun je gerust vergelijken met onze steden nu. Er zijn prachtige rioleringen. iedereen gooit zijn afval in een container en het ruikt er heerlijk. De kans op een ziekte is erg klein. Via poorten kunnen de mensen in en uit de stad. ‘s Avonds gaan de poorten dicht en houden de burgers de wacht.

Waar Niet waar     
Nieuwe tijden
Wat past bij die periode?
De vorsten wonen in luxueuse paleizen.
De adel legt mooie asfaltwegen aan.
Voor nieuwe wegen wordt een kubusvormige steen gebruikt: de kassei.
Door de uitvinding van de fiets kunnen de mensen zich gemakkelijk verplaatsen.
De gewone man reist met de postkoets.
Door de uitvinding van het buskruit woonden de vorsten en de adel niet langer in burchten.
De gewone man stelt het ook redelijk goed.Nieuwe tijden
Wat past bij die periode?
uitvinding van de fiets, auto, stoomlocomotief, vliegtuig ...
uitvinding van het buskruit
uitvinding van het karveel en het kompas
wonen in een beluik naast een fabriek
begin van de luchtvervuilingiDevice-pictogram Onze tijd
Toon afbeelding 1 broeikaseffect
1 broeikaseffect
Toon afbeelding 2 supersonisch vliegtuig
2 supersonisch vliegtuig
Toon afbeelding 3 TGV
3 TGV
Toon afbeelding 4 zeppelin
4 zeppelin
Toon afbeelding 5 containerschip
5 containerschip
Toon afbeelding 6 Titanic
6 Titanic
Toon afbeelding 7 recycleren
7 recycleren
Toon afbeelding 8 sociale woningen
8 sociale woningen
iDevice-pictogram Onze tijd
Bekijk de afbeeldingen!
Welke afbeelding hoort niet thuis in het rijtje? Denk aan de periodes!

bovenste rij
  onderste rij