5 Eerst... later

iDevice-pictogram Van jager tot landbouwer
Lees de tekst en kies uit volgende woorden: streek, nederzetting, landbouw, rondzwerven, paaldorpen, nomaden.

 

De eerste mensen waren zwervers of . Hun woning was afhankelijk van de waar ze woonden.
Ze woonden in een grot of spelonk soms onder een rots.
Op bepaalde plaatsen maakten ze een tent met takken en dierenhuiden.
Later ontdekt de mens de .
Daardoor moet hij niet langer . Ze bouwden dorpen of nederzettingen.
De muren zijn gemaakt met takken en klei.
Rond hun bouwden ze een houten omheining. In moerassige streken zijn er

.
  

Van burcht naar stad
Kruis aan! Hoe kon een burcht uitgroeien tot een heuse stad? Meerdere antwoorden mogelijk. Feedback lezen!
Door slechte en onveilige wegen groepeerden de mensen zich rond de versterkte woonst van de heer.
De Noormannen vielen onze streken binnen en de gewone mensen zochten bescherming rond de versterkte woonst.
De mensen woonden graag in groep. Het was veel leuker.
De mensen werden aangetrokken door de burchtheer die voedsel uitdeelde aan iedereen.
Kooplieden verbleven graag in de nabijheid van de burcht omdat het veilig was. Het was er goed om handel te drijven.
Mensen van het platteland werden aangetrokken door de veiligheid en de werkgelegenheid. Doordoor groeiden de vestigingen uit tot steden.Verre reizen
Goed nadenken!


In de 16de eeuw durfde men verre ontdekkingsreizen ondernemen omdat men beschikte over het stoomschip en het kompas.

Waar Niet waar     
Transportmiddelen
Kruis aan! Welke nieuwe transportmiddelen steken steken hun kop op in de 19de eeuw? Meerdere antwoorden mogelijk. Feedback lezen!
auto
stoomtrein
postkoets
fiets
stoomschip
tgv
stoomtram
karveeliDevice-pictogram Milieu
Wat past bij deze foto's. Zet een X als het past. Een - (streepje) als het niet past.

openbaar vervoer

broeikaseffect

luchtvervuiling

milieuprobleem

files