1 Kennen en begrijpen

iDevice-pictogram Oudheid
Lees de uitleg en schrijf het passend cijfer in het hokje.
1
groot Romeins huis slaven
2 marktplein, centrale plaats in de stad Romeinen
3 eenvoudig kleed toga
4
grote lap stof over de schouder gedragen als kledingstuk Grieken
5 mensen die al het werk doen bij de Romeinen
huurkazerne
6 soort appartement waar heel wat mensen in wonen
villa
7 volk rond de Middellandse Zee waar de Romeinen naar op kijken forum
8 eerste wegen die in steen gelegd werden tunica
9 grote veroveraars van onze streken heerbaan
Kijk naar pagina "Overzicht periodes en data". Daar vind je een overzicht van de periodes. Al de woorden en begrippen komen uit dezelfde periode. Vul hier het cijfer van de periode in.

 

  

Middeleeuwen
Goed nadenken. Feedback lezen!


Er stierven vaak kinderen door de honger of door één of andere besmettelijke ziekte.

Waar Niet waar


De kasteelheer had respect voor de mensen die voor hem werkten.

Waar Niet waar


Je werd eerst page, dan schildknaap en dan pas ridder.

Waar Niet waar


Kasteelheer, burcht, hongersnood, page, schildknaap en standenmaatschappij hebben te maken met: de tijd van vorsten en ontdekkingen / Nieuwe Tijden deel 1.

Waar Niet waar
iDevice-pictogram Nieuwe Tijden
Omschrijf volgende begrippen op een blaadje: Nieuwe Wereld, zondagsschool, kompas, karveel, specerij, ontdekkingsreiziger en dagloner. Kijk achteraf naar de feedback. Wat je zeker moet opgeschreven hebben, staat vetjes. Proberen maar! Tot welke periode horen deze woorden?
iDevice-pictogram Nieuwe Tijden
Bekijk de foto's. Zie je de tegenstelling? Denk er eens over na. Vul drie woordjes in.
Hoi, hier woon ik. Dit is ons huisje. Thuis zijn we met z’n zessen. Dat is meer dan genoeg.
Wij wonen in een straat met kleine arbeidershuisjes. Dit is een . In ons wonen wel honderd gezinnen.
Onze heeft het heel wat gemakkelijker. Hij buit ons uit en heeft niets tekort. Zijn kinderen kunnen naar school gaan. Als je niet luistert naar de patroon word je ontslagen.
  

iDevice Vraag-pictogram Onze Tijd
chatten
       
online een gesprek voeren
een e-mail versturen
de computer aanzetten

gadgets
       
kleine garages
de nieuwste snufjes
wat te maken heeft met wiskunde

technologisch
       
wat de mens weet om te zetten in iets praktisch
wat te maken heeft met wiskunde
wat door de mens wordt uitgevonden

gsm
       
een computerprogramma
een satellietsysteem
een mobiele telefoon

communicatie
       
door praten contact met elkaar hebben
door praten en schrijven contact met elkaar hebben
door praten, schrijven, gebaren, gezichtsuitdrukking ... contact met elkaar hebben