Overzicht periodes met data

VVKBaO OVSG / GO
1 Prehistorie / oudheid

... - tot 500 1 Prehistorie
... - tot 3800 v.C.
2 Oudheid
3800 v.C. - 500
2 Middeleeuwen

500 - 1500

3 Middeleeuwen
500 - 1500
3
Nieuwe tijden 1500 - 'Onze tijd' 4 Nieuwe Tijden deel 1
1500 - 1800
5 Nieuwe Tijden deel 2
1800 - 1945
4 Onze tijd

Periode van de nog
levende mensen

6 Onze tijd 1945 - nu