1 Kennen begrippen en namen

iDevice-pictogram Bekende namen
Vul het juiste cijfer in.
1 Hitler komt in de jaren voor WO II in Duitsland aan de macht. Hij geeft de joodse bevolkingsgroep de schuld voor alles wat fout loopt in het land. Hij laat speciale kampen oprichten. Zes miljoen Europese joden vinden zo de dood. Auschwitz is een van die kampen.

2 Martin Luther King herhaalde steeds dezelfde zin: "I have a dream ...". Hij beschreef zijn droom: een wereld waarin alle mensen gelijke rechten hebben of ze nu arm of rijk zijn, blank of zwart ...

3 Nelson Mandela voert zijn leven lang strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Hij zit daarvoor 27 jaar in de gevangenis. In 1993 ontvangt hij de Nobelprijs voor de Vrede.
  

iDevice-pictogram Logo's
Toon afbeelding 1
1
Toon afbeelding 2
2
Toon afbeelding 3
3
Toon afbeelding 4
4
iDevice-pictogram Wat past bij logo's
Bekijk de logo's hierboven. Vul het nummer in bij de passende omschrijving.

In 1945 worden de Verenigde Naties opgericht. 57 landen besluiten om eerst te overleggen en zo oorlogen te vermijden. Nu zijn er bijna 200 lidstaten.

Organisatie die gericht is op een bepaald mensenrecht. Zij helpt mensen die door hun politieke mening opgesloten zijn.

Is een organisatie van de Verenigde Naties. Ze heeft maar één opdracht: ervoor zorgen dat elk land de rechten van het kind respecteert en naleeft.

Plan draagt zorg voor benadeelde kinderen in het Zuiden. Plan België voert actie om kwetsbare kinderen te beschermen.
  

iDevice-pictogram Begrippen
Vul in. Gebruik iedere keer een afkorting. De afkorting die je moet gebruiken staat tussen haakjes.

recht en plicht (RP), slavernij (SL), lageloonlanden (LL), apartheid (AP), discriminatie (DI), rechten van het kind (RK), rechten van de mens (RM), derdewereldlanden (DW)


Mensen uit Afrika overgebracht naar Noord- en Zuid-Amerika. Ze moeten onmenselijk hard werken in gevangenschap.Dit noemt men ...

In Zuid-Afrika is het strand enkel voorbehouden voor blanken. Pas op het einde van de 20ste eeuw wordt dit afgeschaft. Dat systeem noemt men...

In 1948 komen de VN met een belangrijk document. Dat is uitgeschreven in 30 artikelen. Daar staat o.a. in: recht op vrijheid, recht op onderwijs ... Dit noemt men ...

Het verdrag heeft vooral tot doel om de kinderen te beschermen in situaties waar zij zelf weinig kunnen aan doen. Ons land nam het op in onze wetten in 1991. Dit noemt men ...

Mensen worden dus al eeuwenlang slecht behandeld, gewoon omdat zij tot een andere groep behoren. Dat noemt men ...

In sommigie landen maken arbeiders onze producten voor een hongerloon. Dit noemt men ...

In veel landen zijn water en voedsel een groot probleem. Dit zijn ...

Je recht op een eigen mening geeft je niet het recht om onbeleefd te worden tegen je ouders, leerkrachten of andere kinderen. Dit noemt men ...
  

iDevice-pictogram Besturen
Vul in. Gebruik iedere keer een afkorting. De afkorting die je moet gebruiken staat tussen haakjes.

gemeenteraad (GR), provincieraad (PR), Vlaams Parlement (VP), federale parlement (FP),  Europees Parlement (EP),  verkiezingen (VZ), taalstrijd (TS), wereldburger (WB).

Hier komen Vlaamse ministers uitleggen hoe zij willen besturen. Aan het hoofd staat de Vlaamse ministerpresident.
Bestuurt het hele land. De eerste minister is de aanvoerder van de bestuursploeg.
België is een democratisch land. Dat betekent dat de inwoners of burgers naar hun mening wordt gevraagd bij ...
Neemt beslissingen i.v.m. de voetbalvelden, gemeentelijke wegen, brandweer. Bestuurt de gemeente.
Is zichtbaar niet aanwezig. Mensen kennen dit niet zo goed. Wanneer er een grote ramp gebeurt, dan komt de provinciegouverneur in beeld.
Eens per maand vergaderen zij in Straatsburg, een stad in Frankrijk. In het Europees Parlement zetelen mensen die in de landen van de Europese Unie werden verkozen. België heeft momenteel 24 vertegenwoordigers. Zij besturen Europa.
Je bent het pas als je trots bent op waar je vandaan komt, maar ook als je respect hebt voor het land waar je te gast bent.
Veel inwoners van Vlaanderen zijn trots dat ze Vlaming zijn. Anderen zijn eerder trots dat ze Belg zijn. Omdat ons land is opgedeeld, ligt dat nogal gevoelig. Vooral tussen Walen en Vlamingen ligt dat soms moeilijk. Daardoor is ons land soms moeilijk te besturen.