2 Symbolen Vlaamse Gemeenschap

Nadenken ...


Sinds 1973 is 21 juli het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. We herdenken dat op 21 juli 1302 het Franse leger werd verslagen in de Guldensporenslag.

Waar Niet waar     


Op de vlag van de Vlaamse Gemeenschap staat de klauwende haan, het wapenschild. De vlag wappert aan alle officiële Vlaamse gebouwen.

Waar Niet waar     


De Vlaamse Gemeenschap heeft ook een gedenkteken of memoriaal. Het is de IJzertoren in Ieper. Dat monument werd in 1946 gebouwd als herdenkingsmonument voor de Vlaamse gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog. Het bevindt zich in Oost-Vlaanderen nabij de IJzer.

Waar Niet waar     


Het volkslied van de Vlaamse Gemeenschap is ‘O dierbaar België ...’. Het wordt gezongen bij Vlaamse aangelegenheden en zeker op 21 juli. Het lied bestaat uit meerdere strofes, maar meestal wordt enkel het refrein gezongen.

Waar Niet waar