4 Ik word bestuurd ...

iDevice-pictogram Bij welke gemeenschap behoort de afbeelding

Vul in: 1 Duitstalige Gemeenschap 2 Vlaamse Gemeenschap, 3 Franse Gemeenschap.

  

iDevice-pictogram Bij welk gewest behoort de afbeelding

Vul in: 1 Vlaams Gewest, 2 Waalse Gewest, 3 Brussel Hoofdstedelijk gewest.

  

iDevice-pictogram Verkiezingen

In de gemeente Mundo zijn de verkiezingen voorbij. De stemmen zijn geteld. De resultaten en de zetelverdeling zijn bekend. In Mundo zijn 38 zetels te verdelen. Dat betekent dat er 38 plaatsen zijn in de gemeenteraad. In steden met méér inwoners zijn er dat meer. Soms een woordje invullen. Soms een X of een - invullen.

verkiezingen in Mundo
Zetelverdeling na de verkiezingen in Mundo
ABC 3 zetels
CDE 6 zetels
EFG 13 zetels
HIJ 4 zetels
KLM 8 zetels
NOP 4 zetels
Welke partij heeft de verkiezingen gewonnen? Om te besturen moet je een meerderheid hebben. Als minstens de helft plus één verkozene een beslissing goedkeurt, dan wordt die uitgevoerd.
Hoeveel zetels moet je in Mundo hebben om de meerderheid te hebben?
Heeft er bij deze verkiezingen een partij de meerderheid behaald?
De partijen moeten dus met elkaar gaan praten om samen een ploeg te vormen die de meerderheid heeft van de zetels. Je mag een ploeg maken met zo veel partijen als je wilt. Natuurlijk moet je kunnen overeenkomen.
Kan het dat de partij met de meeste zetels niet in de bestuursploeg zit?
Welke twee partijen kunnen samen de meerderheid (X invullen) halen anders (- invullen)?
EFG en KLM / CDE en EFG / HIJ en KLM /
Welke bestuursploegen vormen samen een meerderheid? (kruisje of streepje invullen) EFG+KLM / EFG+HIJ+NOP / HIJ+KLM+NOP+ABC / CDE+KLM+NOP / HIJ+KLM+NOP
Zo’n bestuursploeg noemen we een coalitie. Zij zijn de baas in de gemeente. Als er in de gemeenteraad iets voorgesteld wordt, moet iedereen stemmen. Als de leden van de coalitie allemaal ‘ja’ stemmen, dan gaat het voorstel door. Als er te veel mensen ‘neen’ stemmen, dan niet. Zo gaat het in elk bestuur van ons democratische land: in de gemeente, in de provincie, in Vlaanderen, in België.
  

Verantwoordelijk voor ...
Waarvoor is het gemeentebestuur verantwoordelijk? Lees de feedback.
Meer dan tien jaar al stuurt ons land troepen naar Kosovo.
De voetbalvelden op het sportterrein moeten opnieuw ingezaaid worden.
In onze gemeente loopt een fietsroute die ook heel wat andere gemeenten aandoet.
Heel wat scholen in Vlaanderen moeten aangepast worden.
Het materiaal van het brandweerkorps is een beetje ouderwets geworden.Kruis aan wat past bij het Europees Parlement. Lees de feedback.
Het Europees Parlement maakt wetten voor de landen die behoren tot de Europese Unie. Dit is de wetgevende macht.
Onze koning moet zorgen dat die wetten ook nageleefd worden.
Eens per maand vergadert het Europees Parlement in Brussel.
Onze ministers moeten zorgen dat die Europese wetten nageleefd worden. Dit is de uitvoerende macht.
België heeft momenteel 24 vertegenwoordigers in het Europees Parlement.iDevice-pictogram Juiste volgorde
Plaats cijfers van 1 tot 5 in de eerste kolom! Kleinste bestuursvorm eerst.

Vul in: 18, federaal parlement, democratisch, Vlaams Parlement, Europees Parlement, regering.

EU

België is een land. Dat betekent dat de inwoners of burgers naar hun mening wordt gevraagd bij verkiezingen.

Als je jaar bent, mag je kiezen wie jou mag vertegenwoordigen in de gemeenteraad, de provincieraad of in de parlementen.

Na de verkiezingen vormen de partijen die het best scoren, een bestuursploeg of .

gemeente
gemeenteraad
provincie
provincieraad
Vlaamse Gemeenschap
België